Onze kracht - Werkwijze

Transactionele analyse
Wij maken veelvuldig gebruik van de z.g. “transactionele analyse”. Dit is een methode om op een transparante en dus begrijpelijke manier doelen van organisaties en de taken/bevoegdheden van mensen in die organisaties te analyseren. Heldere structuur en duidelijke afbakening zijn daarbij belangrijke begrippen. Vanuit die analyse blijken mensen gemakkelijker in beweging te komen en ontstaat er in de ware zin van het woord “medewerking” om de gewenste doelen van de organisatie te behalen.

Mensgericht
M4U gaat er vanuit, dat ieder mens een eigen persoonlijkheid heeft met eigen karaktertrekken, die niet zomaar veranderd kunnen worden. Binnen een team moet iedereen zichzelf kunnen zijn en vanuit zijn persoonlijke eigenschappen een bijdrage leveren om het team beter te laten presteren. Wij leggen iemand niet dwingend op om te veranderen, maar maken inzichtelijk en begrijpelijk waaróm er veranderd moet worden. Het resultaat is vrijwillige gedragsverandering.
>> lees verder

© deMarketeers.com