Referenties

M4U heeft veel ervaring op het gebied van verandermanagement. Enkele voorbeelden van reeds voltooide projecten:
• Dienstverlenende organisatie - integraal leidinggeven aan professionals waarbij gericht is gestuurd in de kanteling van solistisch werken naar teamwork. Er ontstond een gezamenlijke verantwoordelijkheid in samenwerking en afstemming waardoor werkprocessen efficiënt en effectief verliepen.
• Gezondheidszorg - het herstellen van de relatie met in- en externe partijen (bruggenbouwer). Zowel de kwaliteit van zorg en begeleiding als de tevredenheid bij de in- en externe klanten steeg van 55% naar 90%.
• Maatschappelijke organisatie - het voeren van een actief
P&O beleid: het gericht sturen op en houden van functionering
- en beoordelingsgesprekken bewerkstelligde een positief bedrijfsresultaat; het begeleiden en coachen van boventallige medewerkers resulteerde in een werkplek elders (kosten besparend). >> lees verder

© deMarketeers.com